Supracondylaire humerusfractuur

Wat is een supracondylaire humerusfractuur

Een supracondylaire humerusfractuur is gelegen in het gebied net boven het humerus condylenblok (ronde gewrichtsuiteinde) in de distale humerus. De fractuurlijn van een  supracondylaire fractuur loopt dus niet door in het  gewricht, het is geen intra-articulaire fractuur.

Oorzaak van een supracondylaire humerusfractuur

Een supracondylaire humerusfractuur is in de distale humerus gelegen, in het gebied net boven het humerus condylenblok (ronde gewrichtsuiteinde).Een supracondylaire humerusfractuur wordt in veel gevallen veroorzaakt door  een val op de elleboog. Wanneer er op oudere leeftijd sprake is van osteoporose kan ook een eenvoudige val tot een supracondylaire humerusfractuur leiden.

Symptomen supracondylaire humerusfractuur

  • Pijn rond de ellegboog
  • Huidbeschadiging ronde de fractuurplaats
  • Zwelling
  • Elleboog niet kunnen bewegen

Diagnose supracondylaire humerusfractuur

  • Lichamelijk onderzoek
  • Röntgenopname

Behandeling supracondylaire humerusfractuur

Het is van groot belang voor het behoud van een goede elleboogfunctie om zo snel mogelijk na het opgelopen trauma te kunnen starten met (lichte) oefeningen. Supracondylaire humerus fracturen zullen daarom meestal operatief behandeld worden.

Conservatieve behandeling

Een conservatieve behandeling, dit wil zeggen een gipsverbandbehandeling, wordt alleen toegepast wanneer de botfragmenten niet of nauwelijks zijn verplaatst. Na afloop van de gipsverbandbehandeling kan gestart worden met oefenen.

Operatieve behandeling

Een supracondylaire humerus fractuur zal meestal operatief behandeld worden. De toegepaste techniek is afhankelijk van de ernst van de fractuur, de leeftijd van de patiënt en de kwaliteit van het bot. De behandeling is er op gericht de fractuurdelen te reponeren (terugplaatsen) en stabiel te fixeren waardoor in een vroeg stadium het ellebooggewricht kan worden doorbewogen.

| | - adverteer-hier-button.png| | - wet-en-regelgeving-voor-registratie-en-voorraadbeheheer-van-medische-hulpmiddelen.png