Ellebooggewricht

Het ellebooggewricht (articulatio cubiti)

Het ellebooggewricht of articulatio cubiti is een scharniergewricht dat gevormd wordt door de trochlea en capitulum van de humerus, trochlea van de ulna en kop van de radius.

Het ellebooggewricht bestaat uit drie gewrichten die omgeven worden omgeven door een kapsel; de humeroradialis, de humero-ulnaris en de radio-ulnaris proximalis. Door deze drie gewrichten is het buigen van de onderarm ten opzicht van de bovenarm mogelijk en gelijktijdig het draaien van de twee beenderen van de onderarm ten opzichte van elkaar. Het gewricht tussen de humerus en de ulna is het sterkste gewricht van het ellebooggewricht omdat de gewrichtsoppervlakken in elkaar grijpen.

Het ellebooggewricht (articulatio cubiti) bestaat uit;

Gewrichtskapsel

Het gewrichtskapsel van het ellebooggewricht is dun en slap en omvat alle gewrichtsuiteinden. Aan voorzijde van het gewricht loopt het gewrichtskapsel van  de fossa radialis en fossa coronoidea van de humerus naar de processus coronoideus van de ulna. Aan de achterzijde loopt het kapsel van de capitulum humeri, fossa olecrani en onder de epicondylus lateralis van de humerus naar de olecranon van de ulna en de cullum radii van de radius. De twee epicondylen van de humerus liggen extracapsulair.

Ligamentum collaterale ulnare

Het lig. collaterale ulnare is een dik, driehoekig ligament dat bestaat uit twee sterke vezelbundels, de pars anterior en pars transversa en een verbinding dwarse verzels, pars posterior genaamd, ertussen. Het ligament loopt van de epicondylus medialis humeri van de humerus naar de processus coronoideus van de ulna. Het ligament vormt samen met het lig. collaterale radiale de sterke zijbanden (ligamenta collateralia) van het ellebooggewricht.

Ligamentum collaterale radiale

Het lig. collaterale radiale is net als het lig. collaterale ulnare een sterke zijband van het ellebooggewricht. Het ligament is driehoekig van vorm en loopt van de epicondylus lateralis van de humerus naar de incisura radialis (radiale inkeping) van de ulna.

Ligamentum annulare radii

Het lig. annulare radii is sterk capsulair ligament dat transversaal loopt van de ulna naar de kop van de humerus.

| | - adverteer-hier-button.png| | - wet-en-regelgeving-voor-registratie-en-voorraadbeheheer-van-medische-hulpmiddelen.png